رتبه اول: آپارتمان شماره 1 محلات / رامین مهدی‌زادهرتبه دوم: خانه بیدآباد / احسان حسینی و الهام گرامی‌زاده 

 


رتبه سوم: آپارتمان شماره 17 / رضا نجفیان و رضا مفاخر 

_________________________
:: منبع تصاویر:
سایت شرکت سوپرپایپ برای جایزه معمار