رتبه اول: موزه سازه‌های آبی فارس / علی سوداگران و نازنین کازرونیانرتبه دوم: سلف‌سرویس دانشگاه سیستان و بلوچستان / لیدا الماسیان و شاهین حیدری‌


رتبه سوم: تبدیل یک خانه مخروبه به دفتر مهندسان مشاور باوند / فرخ زنوزی، نریمان پیراسته بروجنی و محمد عرب

_________________________
:: منبع تصاویر:
سایت شرکت سوپرپایپ برای جایزه معمار