آنچه در ادامه می‌خوانید، گزارش آترین انصاری، یکی از خوانندگان و همراهان همیشگی زروان، از گفت‌وگوی رضا دانشمیر با برنامه طلوع است که امروز، از شبکه ۴ تلویزیون پخش شد:


"... از نکات مهم اشاره‌شده در مورد پردیس سینمایی پارک ملت تهران، نحوه برخورد مهندس دانشمیر با شکل سایت، و به ویژه، چگونگی استفاده او از خطوط منحنی موجود در سایت بود.

یکی از نقاط قوت پروژه، به گفته دکتر کامران افشارنادری، فرم خاص، منحنی و سیال ساختمان است که سبب تمایز آن از بناهایی شده که تا به حال در تهران ساخته شده‌اند و همچنین، باعث بدل‌شدن پروژه به یک نقطه عطف و یک نشانه محیطی مهم شده است.

از دیگر نقاط قوت مهم پروژه، شفافیت جبهه شمالی و جنوبی آن است که این ویژگی، باعث تداوم ارتباط فضای داخل سینما با فضای بیرون آن و نیز دیده‌شدن چشم‌انداز کوه‌های شمالی تهران و منظره پارک، از داخل سینما شده است. در واقع، این بنا توانسته است از لحاظ فیزیکی، رابطه قابل قبولی با محیط پیرامون خود به وجود آورد.

نکته مهم دیگری که دکتر افشارنادری در مورد پردیس سینمایی پارک ملت، بیان کرد، این بود که این ساختمان، به لحاظ آنکه یک پروژه جدید محسوب می‌شود، به گفته متفکرین، از سه مرحله مخالفت، تطبیق و تشویق عبور کرده است. همچنین، به گفته دکتر افشارنادری، هنر کارفرما در این است که از هر معماری بتواند بهترین هنرش را استخراج کند."

__________________________
:: سپاس ویژه از آترین انصاری، برای ارائه گزارش این برنامه