معاونت عمران و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، مسابقه طراحی معماری الگوی ساختمان دانشکده‌های مورد نیاز خود در شعب سراسر کشور را برگزار می‌کند.


خواسته‌های مسابقه
ساختمان‌های تیپ دانشکده‌ها، باید در قالب یکی از حوزه‌های اقلیمی پنج‌گانه زیر، به صورت انتخابی و بر اساس برنامه کالبدی ارائه‌شده در مدارک مسابقه، طراحی شوند. هر شرکت کننده مجاز به ارائه طرح در حداکثر دو حوزه اقلیمی است:

:: حوزه ١: اقلیم صحرایی گرم و خشک (همچون استان‌های یزد، کرمان ،خوزستان، ...)
:: حوزه 2: اقلیم کوهستانی سرد (همچون استان‌های اردبیل، همدان، لرستان، آذربایجان غربی، ...)
:: حوزه 3: اقلیم معتدل خزری مرطوب (همچون استان‌های گیلان، مازندران و گلستان)
:: حوزه 4: اقلیم نیمه‌صحرایی سرد (همچون استان‌های مرکزی، زنجان، قزوین، ...)
:: حوزه 5: اقلیم ساحلی گرم و مرطوب (همچون استان‌های بوشهر، هرمزگان، ...) 

هیات داوران
:: د
کتر ایرج اعتصام ( واحد علوم و تحقیقات تهران)
:: دکتر داراب دیبا (واحد تهران مرکزی)
:: دکتر علی‌اکبر صارمی (واحد تهران مرکزی)
:: دکتر حمید ماجدی (واحد علوم و تحقیقات تهران)
:: دکتر هاشم هاشم‌نژاد (واحد تهران مرکزی، دانشگاه علم و صنعت ایران)
:: دکتر آزاده شاهچراغی (واحد علوم و تحقیقات تهران)
:: دکتر علیرضا بندرآباد (نماینده معاونت عمران وتوسعه واحد علوم و تحقیقات)

جوایز مسابقه
:: رتبه اول در هر حوزه اقلیمی: لوح تقدیر به همراه ده سکه تمام بهار آزادی
:: رتبه دوم تا پنجم در هر حوزه اقلیمی: لوح تقدیر، به همراه معرفی در نمایشگاه طرح‌های برگزیده

تقویم مسابقه
::
شروع ثبت‌نام و دریافت فرم از سایت مسابقه: ٢ تا ٢٢ اسفند 1389
:: آخرین مهلت تحویل طرح‌ها درمحل دبیرخانه مسابقه: 11 اردیبهشت 1390
:: تاریخ داوری طرح‌ها : 22 اردیبهشت 1390
:: تاریخ اعلام نتایج: 24 اردیبهشت 1390
:: زمان برپایی نمایشگاه طرح‌های برگزیده: پایان اردیبهشت 1390 

سایت مسابقه
http://omrani.srbiau.ac.ir