به گزارش خبرگزاری مهر، مالک یک آپارتمان کوچک، خانه خود را به شکلی غیر متعارف، با استفاده از ٢۵ هزار توپ پینگ‌پنگ تزئین کرده است که این شیوه عجیب تزئینی، از علاقه بیش از حد وی به ورزش پینگ‌پنگ آب می‌خورد. این آپارتمان که تمامی دیوارهایش از توپ‌های کوچک پینگ‌پنگ پوشیده شده، از یک فضای کوچک که تخت خوابی آن را پر کرده، یک کمد لباس و چند طبقه برای قرار دادن وسایل و دستشویی تشکیل شده است.