با برادبنت، درباره معماری
:: مقاله‌هایی از جفری برادبنت، به کوشش حمید ندیمی
:: ترجمه: نیلوفر رضوی، هدیه نوربخش، کیوان جورابچی
:: ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
:: چاپ اول، ١٣٨٩
:: ٢٢٠ صفحه، رحلی (شومیز)
:: قیمت: ۶٠٠٠ تومان
:: گزیده متن کتاب