:: خانه کارنگی هیل در نیویورک / گیسو و مژگان حریری (گروه Hariri & Hariri)


 


:: آپارتمان شماره 17 در تهران / رضا مفاخر و رضا نجفیان (دفتر طراحی زتا)


:: امیر امین کاظمی و علیرضا صبوری‌فرد (گروه طراحی نقش نماد)


:: امیرمحمد طالشی، علیرضا رضایی‌پور، حمید محمدی (شرکت باحور)


:: گیسو و مژگان حریری

_________________________
منبع: سایت مجله هنر معماری