:: آب‌انبار دیوان‌خانه در مجموعه زندیه شیراز /  علی سوداگران:: فروشگاه محصولات کانن / محمدایمان اعرابی (دفتر طراحی آوگون)


:: دفتر مرکزی شرکت رویا طرح داخلی در تهران / کامبیز آذرخویش (مشاور اورارتو)


:: شرکت تهویه نیا (مشهد) / نوید و حمید امامی و آمیتیس نوروزی (رازان زمینه و متن)


:: دفاتر خصوصی انصاف در نیویورک / گیسو و مژگان حریری (گروه Hariri & Hariri)


:: کارگاه‌های موسیقی JSM در نیویورک / گیسو و مژگان حریری (گروه Hariri & Hariri) 


:: ساختمان LG در تهران / حمید و مجید فتوره‌چیانی


:: کلیو (Clio) / بهناز امیری (گروه طراحی والامد)

_________________________
منبع: سایت مجله هنر معماری