کمیته ملی ایکوموس ایران، دوشنبه ۲۹ فروردین ١٣٩٠، از ساعت ١۶ تا ١٩، نشست بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی را، با عنوان "سال میراث فرهنگی آب"، برگزار می‌کند: 


سخنرانان
:: پروفسور مجتبی صدریا (نسبت فرهنگ و ارتباط با میراث فرهنگی)
:: ناصر نوروززاده چگینی (تبین اهداف ایکوموس در نامگذاری سال ۲۰۱۱ به نام سال جهانی میراث آب)
:: محمد میرشکرایی (مکان دریاچه ساوه، یک محوطه باستانی آب)

نمایش فیلم
حلقه‌های آبی شوشتر ـ بناهای آبی، سدها و بندها ـ پل‌ها، ساخته حمید سهیلی 

محل برگزاری
تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولی­عصر، ضلع جنوب­غربی پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش ­جهان