به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نظریه ایرانی در زمینه هنر، معماری و شهرسازی، با موضوع "نسبت فرهنگ اسلامی با فلسفه هنر، زیبایی و معماری"، به نام مهندس عبدالحمید نقره‌کار، در دانشگاه علم و صنعت به تصویب و تایید رسید.


"تعامل انسان با ایده‌های فضایی ـ هندسی در معماری"، عنوان اصلی نظریه رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت و رئیس کرسی نظریه‌پردازی معماری و شهرسازی شورای عالی انقلاب فرهنگی است که بعد از سه دوره داوری توسط هیئت داوران از دانشگاه‌های مختلف، تایید و تصویب شد.موضوعات: خبرهای معماری