به گزارش ایسنا، سه‌شنبه ١١ آبان ١٣٨٩، خانه هنرمندان تبریز، در محل خانه تاریخی ختایی، با حضور شهردار و اعضای شورای شهر و نیز جمعی از اساتید و هنرمندان تبریزی، افتتاح شد تا به عنوان محفل و محلی برای تجمع و ارتباط اصحاب فرهنگ و هنر تبریز و هم‌اندیشی و تبادل تجربیات و اندیشه‌ها میان آنان، مورد استفاده قرار گیرد. 

 


با توجه به اقدام ارزشمند شهرداری تبریز در تبدیل یک خانه تاریخی به خانه هنرمندان تبریز، شایسته است جامعه معماری این شهر نیز که تعداد زیادی از معماران جوان و دانشجویان معماری را در برمی گیرد، با همکاری متولیان مربوطه، از پتانسیل این مرکز فرهنگی، برای برپایی برنامه‌های مستمر معماری، از قبیل نمایشگاه‌ها و همایش‌ها و نیز گسترش ارتباط معماری و جامعه بهره بگیرد.