به گزارش ایسنا، در آخرین روز از جشنواره باغ ایرانی، جواد مهری‌زاده، طی سخنانی، خاطرنشان کرد باغ‌های ایرانی، از لحاظ کارکرد اجتماعی، انواع مختلفی داشته‌اند:


1. باغ‌های حکومتی ـ دولتی (باغ ارم، چهارباغ و باغ دلگشا)
2. باغ‌های عمومی، مانند باغ ـ مزار، باغ ـ مدرسه، کاروانسرا و خانقاه (باغ مصلای نایین و گورستان ظهیرالدوله در تهران) 
3. باغ‌های خصوصی (باغ نارنجستان در شیراز، باغ مینو، باغ ملک در مشهد، باغ جنت در شیراز و باغ یوسف‌آباد تهران)موضوعات: باغ ایرانی