علیرضا عظیمی، در یادداشتی با عنوان یک مسابقه معماری، یک عقب‌گرد تاریخی که در سایت معماری نیوز انتشار یافته، با اشاره به اینکه نتایج مسابقه طراحی دروازه بوستان ولایت، یک عقب‌گرد کامل در فضای معماری کشور را نشان می‌دهد، 30 طرح برتر این مسابقه را در 3 دسته طبقه‌بندی کرده است:


:: دسته اول: طرح‌هایی با تفکر کاملا مدرن و سازه‌گرا


:: دسته دوم: طرح‌های مدرن به اضافه یکی از موتیف‌های معماری اسلامی


:: دسته سوم: طرح‌های کپی از آثار جهان تا طرح‌هایی که در مسابقات قدیمی‌تر رد شده‌اند