طرح ارائه‌شده به مسابقه طراحی دروازه بوستان ولایتغرفه ایتالیا در اکسپو 2010 چین