موسسه فرهنگی ایکوموس ایران، در نظر دارد به مناسبت چهارمین سالگرد درگذشت دکتر باقر آیت‌الله زاده شیرازی، سخنرانی‌هایی را با موضوع "نویافته‌های معماری دوره اسلامی"، در روز 28 مرداد 1390 برگزار کند. این سخنرانی‌ها، شامل ارائه چند مطالعه موردی (Case Study) در خصوص بناها، محوطه‌ها یا بافت‌هایی است که طی سه سال اخیر، اطلاعات تازه‌ای در خصوص آنان بدست آمده است.