فراز سلیمانی، در یادداشتی با عنوان کردانیسم در معماری، به مقایسه طرح رتبه دوم مسابقه باغ بازار سبزوار، اثر مریم رمضانى، مریم رضایى، مهراد مه‌نیا و مجید ترکیان، با طرح خانه هنر و فرهنگ بیروت، اثر دفتر معماری JAJA، پرداخته و اصالت طرح ایرانی را زیر سوال برده است:

 


"به نظر من، اصلا کپی کردن تو معماری و یا ایده گرفتن بد نیست، ولی اینکه نگی از کجا ایده گرفتی و ... سعی کنی وانمود کنی که ایده خودت بوده و از آجرکاری‌های بازارهای قدیمی تاثیر گرفتی، خیلی کار غیر حرفه‌ای است. ... قسمت تاسف‌بار قضیه اینه که حتی در روند ایده و دیاگرام‌های ایدئوگرام هم، طراحان ایرانی دست رد به سینه طرح مورد استناد نزده‌اند!

واقعا امیدوارم از ته قلبم که فقط "شباهت‌های ناگزیر" باشه و حتی ایده نما و پوسته‌اش هم به راحتی می‌تونست جزو همین ناگزیرها باشه. اون چیزی که منو خیلی به تردید میندازه، نماهای از زیر پروژه است و اون فرم‌های مخروطی‌شکل برعکسی که زیر حجم هستن و حجم روش نشسته؛ این یکی شباهت خیلی عجیبه و خیلی نادر و تقریبا جزو امضاهای پروژه بیروته، اون ستون‌ها، تو پروژه ایران می‌تونست هزار تا فرم دیگه داشته باشه، ولی دقیقا مثل بیروته و این واسه من یه علامت سوال بزرگه؟"