سه ساختمان ایرانی، به جمع نامزدهای نهایی بخش‌های مختلف جشنواره جهانی معماری بارسلون در سال 2011، راه یافتند: 

Civic and Community
Construction Engineering Disciplinary Organization of Qazvin 
by Daya Studio: Parisa Alimohammadi and Nextoffice: Alireza Taghaboni

Office
i2 Offices /2 Brothers
by Arsh Design Studio: Rambod R. Eilkhani, Pantea Eslami, Alireza Sherafati, Nashid Nabian

Sport
Noor-e-Mobin's Sport Hall 
by Fundamental Experience Architecture: Arash Nasiri + Ensieh Khamseh