چهارشنبه 2 شهریور 1390، ساعت 16-19، موزه هنر امام علی(ع)، سرسرای نو
جلسه هم‌اندیشی خردشهر (شهر خردمندان)

چهارشنبه 16 شهریور 1390، ساعت 16-19، موزه هنر امام علی(ع)، سرسرای نو
جلسه هم‌اندیشی معماری و تئاتر

چهارشنبه 23 شهریور 1390، ساعت 16-19، موزه هنر امام علی(ع)، سرسرای نو
جلسه هم‌اندیشی میراث جهانی منظر تاریخی

چهارشنبه 30 شهریور 1390، ساعت 16-19، موزه هنر امام علی(ع)، سرسرای نو
جلسه هم‌اندیشی نهاوند