مهدی مطلق، نویسنده وبلاگ معمارشیتکت، در بخش دیدگاه‌های خوانندگان یادداشت روایت طنزآمیز آرش پوراسماعیل از حاشیه‌های داوری مسابقه باغ بازار سبزوار، پیشنهادی مبنی بر تشکیل یک انجمن مستقل نظارت بر مسابقات معماری، به عنوان راهکاری برای پیشگیری از مشکلات تقریبا مشابه مسابقات معماری کشور، مطرح کرده است:

"... پیشنهاد من، تشکیل یک انجمن مسابقات معماری است که شیوه داوری را تدوین کند و نظارت بر مسابقات معماری داشته باشد، انجمنی که غیرانتفاعی باشد و یک سایت اینترنتی داشته باشد.

اگر این انجمن یک مسابقه رو تایید کرد، معمارا شرکت کنند، اگر نه، شرکت نکنند. برگزارکننده‌ها به همین دلیل مجبور خواهند شد از استانداردهای این انجمن پیروی کنند. پس از مدتی، فقط مسابقاتی رسمیت خواهد داشت که جدا از کارفرمای دولتی یا خصوصی داشتن، در سایت این انجمن اعلان شده باشد و با نظارت آن، مراحل را طی کند.

این مساله ساده‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد، دوست دارم نظر سایر دوستان را هم بدانم. من فکر می‌کنم جامعه مجازی فعالین معماری اینترنت، تا حدود زیادی پتانسیل تشکیل این انجمن را دارد. ..."