دانشگاه آمریکایی وبستر در وین، در نظر دارد دومین دوره آموزشی فشرده بین‌المللی معماری و شهرسازی را در بهمن و اسفند 1389، در پردیس وین دانشگاه وبستر، با مدیریت دکتر آرمین دانشگر، معمار ایرانی مقیم اتریش، برگزار کند.


در دوره‌ آموزشی دانشگاه آمریکایی وبستر در وین، جدیدترین مباحث نظری در زمینه‌ معماری و شهرسازی شهرهای اروپایی، توسط معماران، هنرمندان و اساتید باتجربه، ارائه خواهد شد و در پایان، افراد متقاضی، گواهینامه پایان ‌دوره (PDC (Professional Development Center، از Webster University Vienna، دریافت خواهند کرد.