زمان: چهارشنبه 23 شهریور 1390، ساعت 16 تا 19 
مکان: موزه هنر امام علی (ع) / خیابان ولیعصر، چهارراه نیایش، بلوار اسفندیار، شماره 35

انجمن مفاخر معماری ایران: منظر تاریخی، بیانگر آن تکاملی هست که جوامع بشری در طول تاریخ خود، در اثر محدودیت های فیزیکی و یا فرصت هایی که محیط طبیعی برایشان فراهم آورده، در آن شکل گرفته اند و در این تکامل، نیروهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تاثیر عمده داشته اند. تجدید حیات منظرهای فرهنگی، تاریخی و تبدیل محوطه‌های از بین رفته و بافت‌های فرهنگی تاریخی شهرها و مراکز جمعیتی، علاوه بر تبدیل فضاهای متروک، نیروی محرکه‌ای برای ساماندهی در این‌گونه مراکز خواهد بود.

منظرهای تاریخی در حافظه و خیال مردم باقی مانده‌اند، و با نام مکان‌ها و اسطوره‌ها مرتبط‌‌اند و این در جهانی اتفاق افتاده است که با آغاز صنعتی شدن و به وقوع پیوستن دگرگونی‌های جهانی، بسیاری از مردم، ارتباط معنوی خود را با این اسطوره‌ها و باورهایشان از دست داده‌اند.

منظرهای تاریخی عملکردی در زندگی مدرن ندارند و ضرورتا الگوهایی برای آینده نیستند، ولی نباید فراموش شوند، زیرا در تمامی آنها، جنبه‌های رابطه انسان و طبیعت به نحو شایانی دیده می‌شود.