محسن اکبرزاده، نویسنده وبلاگ دورگه، در یادداشتی خواندنی با عنوان این برف را سر باز ایستادن نیست، به مقایسه یکی از طرح‌های شرکت‌کننده در مسابقه باغ بازار سبزوار و طرح پیشنهادی یک گروه کره‌ای برای یک مرکز خرید در کره پرداخته است:


"... نمی‌شود با عروس دزدی مردم توی مهمانی پز داد. بالاخره یک بیکاره عاطل و باطلی مثل من، با این حافظه بصری بیمار پیدا می‌شود که بگوید این سلیطه اجاره‌ای را در مجلس بزم دیگری هم دیده است. اما این یکی به غایت! خوش‌سلیقه است که مانکن معروفه فلان مارک معروف را آورده و می‌خواهد به جای دخترک ۱۴ ساله آفتاب مهتاب ندیده جا بزند. ..."

نکته جالب اینجاست که گروه ایرانی با هدف طراحی معماری منطبق بر هویت ملی و ایرانی، به طرحی مشابه کار گروه کره‌ای رسیده است.