اولین دوشنبه اکتبر هر سال که مصادف با روز جهانی اسکان بشر است، از سوی اتحادیه بین‌المللی معماران (UIA)، به عنوان روز جهانی معماری نام‌گذاری شده است و هر سال، یک موضوع ویژه محور برنامه‌های این روز را تشکیل می‌دهد.

امسال، روز جهانی معماری مصادف با 3 اکتبر 2011 میلادی و 11 مهر 1390 خورشیدی و موضوع آن، معماری و حقوق بشر است.