نهمین نمایشگاه تخصصی کتاب‌های هنر
زمان: 30 مهر تا 5 آبان 1390، ساعت 9 تا 20
مکان: خانه هنرمندان ایران