رتبه اول: آپارتمان مسکونی در آبادان / فرشاد مهدی‌زاده،‌ رها اشرفی امینه


رتبه دوم
: مجموعه مسکونی کاشانک / آرش مظفری از شاخه تجربی معماری کلانشهر

 


رتبه سوم
: خانه آجر بافت / علیرضا مشهدی‌ میرزا