رتبه اول: مؤسسه فرهنگی آموزشی نور مبین /‌ آرش نصیری،‌ انسیه خمسه از تجربه بنیادین معماری

 


رتبه دوم: اقامتگاه اسکی بارین / عباس ریاحی‌فرد،‌ فری‌‌ناز رضوی نیکو، اشکان باقری اقدم،‌ نوید نصرالله‌زاده از شرکت طراحی و ساخت ری‌را 

 

 
رتبه سوم
: مهمانسرای پدری / پارسا اردم،‌ محمدرضا قدوسی، فاطمه رضایی، شهرزاد فدایی، پونه صدری‌منش از شرکت طراحان و بناکنندگان زاو