به نقل از سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین:

1. دانشجویانی که در تمرینات کلاسی به طور مناسبی شرکت نمی‌نمایند و حضور فعال ندارند، از 4 تا 5 نمره حضور در کلاس برخوردار نخواهند شد.

2. در درس طراحی معماری، ساخت ماکت الزامی بوده و استفاده از مصالح گران‌قیمت، نظیر پلکسی، مجاز نمی‌باشد.

3. در درس طراحی معماری، پروژه‌ها به صورت انفرادی می‌باشد.

4. برگزاری حداقل 3 اسکیس در طول ترم برای درس طراحی معماری ضروری می‌باشد.

5. ارائه پروژه طرح 1 کارشناسی پیوسته معماری و طرح 2 کارشناسی ناپیوسته معماری به صورت دستی می‌باشد.

6. در ارائه نهایی:
ـ طرح در 3 تا 5 شیت 70×100 ارائه شود.
ـ سایت‌پلان مجموعه در مقیاس 200/1 تا 400/1 باشد.
ـ ارائه پلان‌ها، نماها و مقاطع در مقیاس 200/1 تا 50/1 باشد.
ـ پرسپکتیوهای خارجی و داخلی به صورت دست‌آزاد یا سه‌بعدی با نرم افزار ArchiCAD یا SketchUp یا Revit طراحی شود.
ـ ارائه یک شیت به صورت دست آزاد الزامی است.

7. در پایان ترم، کلیه دانشجویان موظفند علاوه بر تحویل خواسته‌های طرح، CD و حداقل 3 شیت در قطع A3، به صورت سیاه و سفید، در داخل کاور که شامل معرفی طرح و ماکت باشد، تحویل دهند. این مدارک جهت ثبت در آرشیو گروه معماری و شهرسازی بوده و ارائه نمرات منوط به تحویل مدارک فوق می‌باشد.