اشتیاق تئوریک و استراتژی‌های طراحی در آثار هشت معمار معاصر
:: نویسنده: رافائل مونئو
:: مترجم: ایمان رئیسی، حسام عشقی صنعتی
:: ناشر: کتابکده کسری
:: چاپ اول، 1390
:: قیمت: 10000 تومان

_________________________
:: تبریک ویژه به دکتر رئیسی و مهندس عشقی، برای ترجمه شایسته این اثر ارزشمند