همایش ملی منظر شهری، به منظور تبیین مفهوم و جایگاه منظر شهری در ایران، روزهای ٧ و ٨ آذر ١٣٨٩ در پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی، برگزار می‌شود.


کارگاه‌های تخصصی همایش ملی منظر شهری نیز، ٩ آذر ١٣٨٩، با موضوع "تجربه‌های منظر شهری در کشورهای غربی"، توسط دو صاحب‌نظر فرانسوی، در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، برگزار خواهند شد:
:: رویکرد منظرین در پروژه‌های شهری / دکتر کلود مسو (Claude Massu)
:: منظر شهری، یک امتیاز عمومی / دکتر فیلیپ روو (Philippe Revault)

محورهای موضوعی سه‌گانه همایش ملی منظر شهری، عبارتند از:
:: تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری منظر شهری
:: بررسی تجارب داخلی و خارجی در زمینه منظر شهری
:: رویکردهای منظر شهری در ایران