به گزارش سایت موسسه هنر معماری قرن، پس از گذشت یک هفته از اعلام عمومی و اعطای جوایز سومین دوره مسابقه طراحی داخلی مجله هنر معماری، دست‌اندرکاران این مسابقه اطلاع حاصل کرده‌اند که طرح رتبه اول بخش معماری داخلی فضاهای مسکونی این مسابقه، یعنی پروژۀ بازسازی "خانۀ سفید"، ارائه‌شده توسط روجا شت‌یافته، کپی عین به عین بازسازیِ انجام‌شده در آپارتمانی واقع در رومانی، در سال 2007 بوده و بر این اساس، برگزارکننده مسابقه تصمیمات زیر را اتخاذ کرده است:
1. حذف برنده اول در بخش معماری داخلی فضاهای مسکونی
2. استرداد کلیه جوایز اهدا شده
3. معرفی شرکت‌کنندۀ مورد نظر به مؤسساتی که این گونه مسابقات را برگزار می‌کنند
4. محرومیت مادام‌العمر ایشان از شرکت در مسابقات معماری و معماری داخلی هنر معماری

مقایسه تصاویر دو پروژه نشان می‌دهد "روجا شت‌یافته"، در کمال ناباوری، تصاویر پروژه معرفی شده در سایت ArchDaily را save کرده و عینا (تاکید می‌کنم عینا) به مسابقه فرستاده و موفق به کسب رتبه اول شده است. در واقع، اساسا چنین پروژه‌ای وجود خارجی نداشته و کوچکترین زحمتی برای ساخت و اجرای آن (ولو با طرحی کپی) کشیده نشده است.