کاربندی ویژه در تیمچه‌های بازار تبریز

:: سخنران: دکتر تهرانی

:: برگزارکننده: کمیته ملی ایکوموس ایران

:: زمان: چهارشنبه ۳۰ آذر 1390، ساعت ۱۵ تا ۱۷

:: مکان: تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان