چهارشنبه 7 دی: رونمایی کتاب "از تبار تلاش"، زندگینامه دکتر حبیب‌اله زنجانی

چهارشنبه 14 دی: گذر و درنگ

چهارشنبه 21 دی: انعطاف در فضای آموزشی

چهارشنبه 28 دی: ملایر

مکان: تهران، خیابان ولیعصر، جنب بزرگراه نیایش، خیابان اسفندیار، شماره 35، موزه هنر امام علی (ع)
زمان: ساعت 16 تا 19