به گزارش سایت کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران، دومین کارگاه از مجموعه کارگاه‌های فکر تا عمل، موسوم به کارگاه‌های پاکت آبی، پنج‌شنبه ١٨ آذر ١٣٨٩، ساعت 10، در دانشکده هنرهای زیبا، برگزار می‌شود. در این کارگاه، فرهنگسرای قرآن، اثر بهروز احمدی، با حضور خود وی، مورد بررسی قرار می‌گیرد. 


مجموعه کارگاه‌های فکر تا عمل، توسط کارگروه دانشجویی کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران، برای معرفی معماران دارای کارهایی اجرایی شاخص و به عنوان برنامه ویژه‌ای برای پر کردن خلاء میان آموزش دانشگاهی معماری و مسائلی که یک معمار در دنیای واقعی طراحی، با آنها مواجه می‌شود، تدارک دیده شده ‌است.

پاکت آبی، به عنوان نماد کارگاه فکر تا عمل، بسته‌ای است که پس از ثبت‌نام، به فرد متقاضی ارائه می‌شود و معمولا حاوی مدارکی مربوط به معرفی بنا و معمار آن است. اولین کارگاه پاکت آبی، در ٢٩ مهر ١٣٨٩، با بررسی سینما آزادی، اثر بابک شکوفی، برگزار شده بود.