مهدی مطلق، نویسنده وبلاگ معمارشیتکت، در پاسخ به یادداشت کسی می‌داند کانسپت چیست؟، یادداشتی مفصل و خواندنی، با عنوان کانسپت چیست؟، نوشته که در آن، ١٠ پرسش‌ اساسی درباره کانسپت مطرح کرده و از دیدگاه خود، به آنها پاسخ داده است:


١. کانسپت چیست؟
٢. طرح معماری چگونه شکل می‌گیرد؟
٣. از کجا شروع کنم (همیشه برای شروع طراحی، با مشکل مواجه هستم)؟
4. پیچیدگی و تضاد نهفته در مبحث طراحی معماری، از کجا ناشی می‌شود؟
5. آیا من به عنوان یک دانشجوی معماری، باید سبک خود را داشته باشم؟
۶. ذوق و قریحه و استعداد در طراحی مفهومی ندارم، چه کار کنم؟
٧.  اگر خیلی از کانسپت‌ها یک جرقه هستند، چگونه میزان آن را تقویت کنم؟
٨. بود و نبود کانسپت، چه تاثیری بر بحث خلاقیت در معماری دارد؟
٩. چگونه تشخیص بدهم که کانسپت درستی دارم یا مسیر اشتباهی را طی می‌کنم؟
١٠. یک معمار حرفه ای که مدافع بحث کانسپت است، مثل میرمیران، چگونه طراحی می‌کرد؟ از کجا شروع می‌کرد؟ چگونه طرح را به اتمام می‌رساند؟