شماره ٢٨-٢٩ فصلنامه شارستان، در ادامه رویکرد این نشریه در معرفی معماران ایرانی، با موضوع ویژه "مهرداد یزدانی"، منتشر شد.


فهرست مطالب شماره تابستان و پاییز 1389 فصلنامه شارستان، به قرار زیر است:

:: سخن نخست: نگاهی به خلاقیت در معماری / کاترین اسپریدونف
:: سرمقاله: فضا در معماری امروز / رامین صفری راد

:: گفتگو: مهرداد یزدانی، کامران افشارنادری، امیرحسین طاهری، پیمان امیری پریان، حبیبه مجدآبادی، رامین صفری راد
:: پروژه‌های مهرداد یزدانی

:: گزیده داوری و نقد آثار مسابقه طراحی نمای مرکز تجارت بین‌الملل فرش تبریز

:: تراکم و فشردگی بهینه در شهرهای فشرده / ندا بلانیان، محسن فیضی