به گزارش سایت دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، نمایشگاه چیدمان فضایی، با عنوان "چهار"، از 15 تا 30 آذر ١٣٨٩، در دانشکده عمران و معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، به همت جمعی از دانشجویان معماری این دانشگاه، به نام گروه هشت‌هفت، برپا شده که این حرکت ارزشمند و قابل تحسین، در نوع خود، در میان دانشکده‌های معماری کشور، بسیار کم‌نظیر است.


_________________________
::
کانسپت نمایشگاه / گزارش تصویری ١ / گزارش تصویری ٢