"جایگاه نابینایان در معماری و شهرسازی"، عنوان جلسه سخنرانی پری زنگنه و دکتر مهیار دادخواه است که یکشنبه 28 آذر 1389، ساعت 12، در سالن اجتماعات دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، برگزار خواهد شد.