به گزارش سایت خانه هنرمندان ایران، نمایشگاهی با عنوان "قلمروهای بحرانی" (Critical Territories)، در قالب شیت‌ها و ماکت‌هایی از فضای شهری و با حضور اساتید و سخنرانی از کشور انگلستان، 4 تا ٩ دی ١٣٨٩، در خانه هنرمندان برگزار می‌شود.


نمایشگاه قلمروهای بحرانی، منتخبی از آثار دانشجویان دوره Landscape Urbanism مدرسه معماری AA لندن است که با هدف عملی‌کردن طرح‌ها و تئوری‌هایی برای بهبود فضای شهری، آثار خود را در 6 کشور معتبر جهان، به نمایش گذاشته‌اند.