به گزارش خبرگزاری کتاب ایران، در آیین پایانی چهاردهمین دوره جایزه کتاب فصل که‌ دوشنبه 29 آذر، در سرای اهل قلم خانه کتاب برگزار شد، کتاب‌های برگزیده و شایسته تقدیر فصل، از میان ۴١٧۶ عنوان کتاب منتشرشده در تابستان سال جاری، در گروه‌های یازده‌گانه، معرفی شدند و از پدیدآورندگان آنها، تقدیر به عمل آمد. 

 


در چهاردهمین دوره جایزه کتاب فصل، کتاب‌های برگزیده معماری در گروه هنر، به شرح زیر، معرفی شدند:

تالیف:
:: "پارادایم‌های پردیس" / تالیف آزاده شاهچراغی
:: "مدیریت استراتژیک پروژه" / تالیف محمود گلابچی و امیر فرجی

ترجمه:
:: "تاریخ معماری جهان" / تالیف فرانسیس دی. کی. چینگ و دیگران، ترجمه محمدرضا افضلی

_________________________
:: تبریک ویژه به دکتر آزاده شاهچراغی، برای موفقیت کتاب ارزشمندشان در چهاردهمین دوره جایزه کتاب فصل