شماره 64 دوماهنامه معمار، با موضوع ویژه "جایزه معمار ١٣٨٩"، در ١٢٠ صفحه، منتشر شد.


فهرست مطالب شماره آذر و دی ١٣٨٩ دوماهنامه معمار، به قرار زیر است:

:: پایان یک دهه / سهیلا بسکی
:: جایزه معمار ١٠ / کامران افشارنادری
:: گزارش برگزاری دهمین دوره / صنم کلانتری

:: برندگان گروه مسکونی
:: فینالیست‌های گروه مسکونی
:: تقدیرشدگان گروه مسکونی

:: برندگان گروه عمومی
:: فینالیست گروه عمومی
:: تقدیرشدگان گروه عمومی

:: نیمه‌نهایی گروه مسکونی
:: نیمه‌نهایی گروه عمومی

:: دیگر شرکت‌کنندگان گروه مسکونی
:: دیگر شرکت‌کنندگان گروه عمومی

:: نامه‌های رسیده

:: سومین دوره جایزه معماری داخلی ایران
:: به سوی طراحی 2050 
:: خبرهای کوتاه / مترجم: تایماز منقبتی