خانه آرمانشهر حوزه هنری، در راستای اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله‌ نظام جمهوری اسلامی و افق ایران 1404، مسابقه معماری و شهرسازی ایران ۱۴۰۴ را، به عنوان بخشی از جشنواره هنری ایران 1404، با موضوع "خانه، محله، شهر"، برگزار می‌کند. بیان تصورات و ایده‌های معماران و شهرسازان از جایگاه مطلوب فضاهای مختلف معماری ایران اسلامی در سال ۱۴۰۴ و خلق طرح‌هایی جدید و روزآمد، با توجه به اقتضائات امروز و ارزش‌های محتوایی معماری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴، از جمله اهداف اصلی این مسابقه بیان شده است.


موضوعات مسابقه
مسابقه در دو بخش طراحی معماری و مطالعات نظری (پایان‌نامه، کتب، مقالات) برگزار خواهد شد که موضوعات آنها، به طور کلی، در سه گروه خانه، محله و شهر قابل تقسیم هستند:

گروه خانه:
:: خانه‌های مسکونی
:: مجتمع‌های مسکونی و اقامتی

گروه محله:
:: مسجد
:: مدرسه
:: بازارچه
:: کتابخانه و خانه فرهنگ

گروه شهر:
:: معابر و میادین
:: بیمارستان
:: دانشگاه
:: فرهنگسرا
:: پارک‌ها و فضای سبز
:: مجتمع تجاری و بازار

شرکت‌کنندگان می‌بایستی هر یک، به دلخواه، سایتی را برای طراحی انتخاب کنند که شناخت مطلوبی از فرهنگ و اقلیم آن منطقه داشته باشند. همچنین، لازم است مدارک مناسبی برای معرفی سایت، اقلیم و فرهنگ ویژه آن منطقه، تهیه و ضمیمه شود.

جوایز مسابقه 
بخش طراحی:
:: اثر اول: تندیس مسابقه و لوح تقدیر، به همراه 100،000،000 ریال
:: اثر دوم: تندیس مسابقه و لوح تقدیر، به همراه 50،000،000 ریال
:: اثر سوم: تندیس مسابقه و لوح تقدیر، به همراه 30،000،000 ریال
:: اثر چهارم تا دهم: تندیس مسابقه و لوح تقدیر، به همراه 5،000،000 ریال

بخش مطالعات نظری:
:: اثر اول: تندیس مسابقه و لوح تقدیر، به همراه 30،000،000 ریال
:: اثر دوم: تندیس مسابقه و لوح تقدیر، به همراه 20،000،000 ریال
:: اثر سوم: تندیس مسابقه و لوح تقدیر، به همراه 10،000،000 ریال

هیات داوران
اسامی هیات داوران که از اساتید دانشگاه‌های تهران، علم و صنعت، شهیدبهشتی و سوره هستند، متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.

تقویم مسابقه 
::  آخرین مهلت ارسال آثار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
:: زمان برپایی نمایشگاه: پایان اردیبهشت ۱۳۹۰

سایت مسابقه
http://www.iranart1404.ir