اسامی هیات داوران و میزان جوایز پنجمین دوره جایزه معماری میرمیران که در فراخوان اولیه آن منتشر نشده بود، اعلام شد.


موضوع مسابقه
طراحی مفهومی، با موضوع "معماری و طبیعت سبز"

هیات داوران
:: ایرج اعتصام
:: فریار جواهریان
:: داراب دیبا
:: علی‌اکبر صارمی
:: هما فرجادی
:: سید علیرضا قهاری
:: شهاب کاتوزیان
:: عباس کیارستمی
:: حمید میرمیران

جوایز مسابقه
:: نفر اول: 60،000،000 ریال
:: نفر دوم: 30،000،000 ریال
:: نفر سوم: 15،000،000 ریال
در ضمن، به 10 نفر منتخب دیگر، علاوه بر نفرات اول تا سوم، لوح تقدیر اهدا خواهد شد.

تقویم مسابقه
:: آخرین مهلت تحویل طرح‌ها: 17 بهمن 1389
:: زمان داوری طرح‌ها: 27 و 28 بهمن 1389
:: زمان اعلام نتایج: اوایل اردیبهشت 1390، مقارن با هفته معماری

سایت مسابقه
http://www.mirmiran-arch.org