به گزارش سایت دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، نمایشگاه "شعر فضا"، با ارائه هشت طرح از دانشجویان درس "مقدمات طراحی معماری ٢" دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، از روز چهارشنبه 8 دی ١٣٨٩، به مدت یک هفته، در محوطه و طبقه سوم دانشکده عمران و معماری و آمفی‌تئاتر روباز این دانشگاه، برپاست. متولیان برگزاری این نمایشگاه، موضوع و اهداف آن را چنین توصیف کرده‌اند: 


:: دکتر جمال‌الدین سهیلی، معاونت آموزشی دانشکده عمران و معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین:
این نمایشگاه، با هدف درک و ساخت فضا در مقیاس واقعی، برای دانشجویان برنامه‌ریزی و برپا شده است. همچنین، یکی از اهداف مهم برنامه درس مقدمات طراحی معماری، آشنا کردن دانشجویان با ابعاد کیفی فضا است و بحث معنا و مفهوم را در معماری دنبال می‌کند و دانشجویان با اجرای المان‌ها، می‌توانند تجربه کارکردن با مواد اولیه، تکنیک، سازه، بافت، رنگ و نور، در ابعاد واقعی، را کسب کنند.

:: مهندس سمیرا فداکاری، استاد مقدمات طراحی معماری و مشاور دانشجویان در برپایی نمایشگاه: 
این نمایشگاه، ثمره تلاش شبانه‌روزی دانشجویان ترم سه معماری (ورودی 88) در درس مقدمات طراحی معماری 2 است. دانشجویان معماری، 8 المان ارائه کردند که هر اثر، احساسی متفاوت را در مخاطب خود، از فضا به وجود می‌آورد. از ویژگی این آثار، این است که در طول ساعات مختلف روز، کیفیت متفاوتی دارند و هر یک از فضاهای خلق‌شده، با ابعاد و ویژگی‌های فیزیکی متفاوت خود، شعر منحصر به خود را می‌سراید و کیفیتی خاص را به بیننده ارائه می‌کند. به همین دلیل، این نمایشگاه را شعر فضا نامیدیم.