به گزارش سایت دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، نمایشگاه "کاربرد نرم‌افزار Revit در معماری"، به مدت یک هفته، در طبقه سوم دانشکده عمران و معماری این دانشگاه، برپا شده است. 


مهندس ویدا وحیدی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و مسوول برگزاری نمایشگاه Revit، درباره هدف از برپایی این نمایشگاه، اظهار داشت: "در نیم‌سال اول سال‌تحصیلی 90-89، دانشجویان با نرم‌افزار Revit Architecture آشنا شدند و کار با آن را فرا گرفتند. این نرم‌افزار، مختص معماران طراحی شده و یکی از کارآمدترین و جدیدترین نرم‌افزارهای ترسیمی در جهان است. هدف از تدریس این نرم‌افزار در دانشکده عمران و معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، همگامی دانشجویان با دنیای تکنولوژی پیشرفته در سراسر جهان و سرعت عمل در تفهیم طرح و شبیه‌سازی آن است و از آن جایی که دانشجویان علاقه زیادی به کار با نرم‌افزار Revit داشتند، این نمایشگاه را با حمایت دکتر سهیلی، معاون آموزشی دانشکده عمران و معماری، و با همکاری تعدادی از دانشجویان، برپا کردیم."