سایت ArchDaily، در نوشته‌ای طنزآمیز، با عنوان i101 Things I Didn’t Learn in Architecture School، به قلم Guy Horton، ١٠١ نکته جالب و بعضا قابل تامل در باب حرفه معماری و ملزومات آن و نیز ویژگی‌ها و زوایای پنهان شخصیتی معماران را برشمرده است که ظاهرا، در هیچ مدرسه معماری، به دانشجویان یاد داده نمی‌شود.


به نظر می‌رسد عنوان و مضمون نوشته Guy Horton، کنایه‌ای است نسبت به کتاب مفید، مختصر و تاثیرگذار i101 Things I Learned in Architecture School، به قلم Matthew Frederick، کتابی که انتشارات حرفه هنرمند، ترجمه آن را با عنوان "١٠١ نکته‌ای که در مدرسه معماری آموختم" و برگردان احسان شیخ‌الحرم، در کشور ما نیز به چاپ رسانده است.