شماره ١٨ فصلنامه هنر معماری، با موضوع ویژه "پل"، منتشر شد.


فهرست مطالب شماره پاییز 1389 فصلنامه هنر معماری، به قرار زیر است:

:: پروژه بازسازی و طراحی داخلی دفتـرِ فصلنامه هنـر معماری / گروه معمـاری رخ
:: طراحی دفتر مرکزی شرکت رویـا طرح داخلی / مهندسان مشــاور اورارتو
:: پروژه بازسازی ویـلای تریپلکس در جـزیره کیـش / شرکت مادنیل
:: پروژه بازسازی منزل مسکونی / مرتضی حسابی
:: طیف‌های نـور، جان بارمن / ترجمه حمید خداپناهی
:: تر و تـمیز و معاصـر، توبی زک / ترجمه حمید خداپناهی
:: ادیسـه فضـایی 2007، فروشگاه جدید مارنی در توکیو، سیبِریت / ترجمه حمید خداپناهی
:: نورپردازی بی‌نقص (بخش پنجم): راه‌حل‌های الهام­بخـش برای هر اتاق / ترجمه اشکان جیهوری

:: خانه استـخر ویلتـن، گیسو و مژگان حریری / ترجمه حمید خداپناهی
:: برج هرست، نیویورک، نورمن فاستر ­/ ترجمه علیرضا سیداحمدیان
:: ساختمان همیلتنِ موزه هنر دنوِر، دانیل لیبِسکیند / ترجمه علیرضا سیداحمدیان
:: دفاتر اصلیِ اینتراکتیوکورپ، نیویورک، فرانک گه‌ری / ترجمه علیرضا سیداحمدیان
:: موزه هنر نلسن­ـ اَتکینز، کانزاس سیتی، ستیوِن هـال / ترجمه علیرضا سیداحمدیان

:: تاریخچه پل / ترجمه الناز رحیمی
:: تاریخچه مختصری از برخی پل‌های ایـران
:: آرت بریـج / دنتـن کـرکر مارشـال
:: پل پاویون، زاهـا حـدید / ترجمه حمید خداپنـاهی
:: پلِ دره‌گـذرِ می‌یـو، فاستر و شرکا / ترجمه حمید خداپناهی
:: پل ساعت خورشیدی، سانتیاگو کالاتراوا / گردآوری متن و ترجمه از سمیرا یزدانی
:: پل کستیتوتسیونه، پروژه سانتیاگو کالاتراوا در ونیز / متن از پوریا ناظمی

:: لوکوربوزیه / ترجمه حمید خداپناهی
:: مبـل راحتیِ LC2، اثر لوکوربوزیه / متن از علیرضا صالح راستین
:: جایگاه معماری داخلی در خـانه‌‌های ایرانی / گزارش از بهـار علیزاده
:: محصولات سبز برای سرزمینی سبز، شرکت رویا طرح داخلی / گزارش از بهـار علیزاده
:: درگذشت یک معمار: مسعود افسرمنش، پس از 42 سال فعالیت در عرصه معماری، از میان ما رفت