دکتر کامران افشارنادری و مهندس محمد محمدزاده، پنج‌شنبه ٧ بهمن ١٣٨٩، از ساعت ٨:٣٠ تا ٩، میهمان برنامه "طلوع"، در شبکه ۴ تلویزیون خواهند بود.

_________________________
:: سپاس ویژه از آرزو خلیلی، برای ارسال این خبر