/ 4 نظر / 30 بازدید
زهرا

سلام من دانشجوی شهرسازی ازد پردیسم منم و دوستانم هم می تونیم تو این همایش شرکت کنیم؟

فریناز

با سلام و خسته نباشید من دانشجوی ارشد شهرسازی رشته مدیریت شهری دانشگاه غیرانتفاعی نورطوبی هستم.از شما خواهشمندم که من را از همایش های شهرسازی از طریق ایمیل اطلاع رسانی کنید با تشکر

Sana

ﺳﻼ‌ﻡ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ,ﻣﻦ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻃﻼ‌ﻉ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻢ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﻣﯿﺸﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﺍﮔﻪ ﺑﺸﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺑﺸﻢ! ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺪﻭﻧﻢ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﺟﻮﺭﯾﻪ?ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﯾﺎ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ?ﻭ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯿﺸﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺟﻨﻮﺏ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻮﺭﻩ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭼﻘﺪﺭﻩ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻭ ﺟﻮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮﺑﻪ?ﺑﺎﺯﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ. ﻣﻦ ﮐﻼ‌ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻮ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪﻡ:( ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻭ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺜﺸﻮﻥ ﺟﺪﺍﺳﺖ! ﻭﻗﻌﺎ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﺮﺩﻡ ﻭﻟﯽ ﻭﻗﻌﺎ ﭼﻮﻥ ﻫﻤﺶ ﺗﻮ ﺷﮑﻢ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﯿﺴﺖ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﮔﻪ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻨﯿﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﻣﯿﺸﻢ