خبرگاه هنر و معماری : +زروان

خبرگاه هنر و معماری

اعلام نتایج مسابقه طراحی یکسان‌سازی نما و تابلوهای شعب بانک کارآفرین

هیات داوران مسابقه طراحی یکسان‌سازی نما و تابلوهای شعب بانک کارآفرین، متشکل از داراب دیبا، محمدمهدی محمودی، سیدعلیرضا قهاری، انوشه ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 66 بازدید
بهمن 92
1 پست
دی 92
12 پست
آذر 92
30 پست
آبان 92
31 پست
مهر 92
29 پست
شهریور 92
32 پست
مرداد 92
31 پست
تیر 92
30 پست
خرداد 92
31 پست
اسفند 91
30 پست
بهمن 91
30 پست
دی 91
30 پست
آذر 91
30 پست
آبان 91
30 پست
مهر 91
30 پست
شهریور 91
31 پست
مرداد 91
31 پست
تیر 91
31 پست
خرداد 91
30 پست
اسفند 90
29 پست
بهمن 90
29 پست
دی 90
31 پست
آذر 90
30 پست
آبان 90
30 پست
مهر 90
30 پست
شهریور 90
31 پست
مرداد 90
31 پست
تیر 90
31 پست
خرداد 90
31 پست
اسفند 89
29 پست
بهمن 89
30 پست
دی 89
30 پست
آذر 89
30 پست
آبان 89
30 پست
تصویر_روز
12 پست