# جلسات_هم‌اندیشی_انجمن_مفاخر_معماری_ایران

برنامه جلسات هم‌اندیشی انجمن مفاخر معماری ایران در مهر 1392

چهارشنبه 3 مهر 1392: سده گفتمان چهارشنبه 10 مهر 1392: کومش سبز چهارشنبه 17 مهر 1392: میراث طبیعی مکان: تهران، خیابان ولیعصر، جنب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

برنامه جلسات هم‌اندیشی انجمن مفاخر معماری ایران در اسفند 1391

چهارشنبه 2 اسفند 1391: باغ نیاوران چهارشنبه 9 اسفند 1391: پنجاهمین گام چهارشنبه 16 اسفند 1391: منظر طبیعی چهارشنبه 23 اسفند 1391: استان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

برنامه جلسات هم‌اندیشی انجمن مفاخر معماری ایران در مرداد 1391

چهارشنبه 4 مرداد 1391: مفاخر جهانی معماری ایران چهارشنبه 11 مرداد 1391: در جستجوی باغ ایرانی چهارشنبه 18 مرداد 1391: معماری مساجد چهارشنبه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

برنامه جلسات هم‌اندیشی انجمن مفاخر معماری ایران در خرداد 1391

چهارشنبه 3 خرداد 1391: هنرِ بازسازی چهارشنبه 10 خرداد 1391: رونمایی کتاب خرد جاوید، تالیف دکتر مهناز محمودی چهارشنبه 17 خرداد 1391: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

برنامه جلسات هم‌اندیشی انجمن مفاخر معماری ایران در اردیبهشت 1391

چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391: هنر دریای پارس چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391: تهران، مطالعات کلانشهر چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391: زبان منظر  مکان: تهران، خیابان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید

برنامه جلسات هم‌اندیشی انجمن مفاخر معماری ایران در آذر 1390

چهارشنبه 2 آذر: نقد گفتمان هنر و معماری چهارشنبه 9 آذر: وحدت در کثرت  چهارشنبه 16 آذر: حسینیه‌ها و تکایا  چهارشنبه 23 آذر: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

برنامه جلسات هم‌اندیشی انجمن مفاخر معماری ایران در آبان 1390

چهارشنبه 4 آبان 1390: تاثیر محیط بر جرائم شهری یکشنبه 8 آبان 1390: رونمایی کتاب نانوفناوری در معماری و مهندسی ساختمان چهارشنبه 11 آبان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید